روزشمار همایش
روز
1
9
6
ساعت
0
9
دقیقه
0
1
ثانیه
2
1
khafri2

تدارک اهالی فرهنگ برای بزرگداشت علامه خفری فیلسوف فارسی

امام جمعه جهرم : دبیرخانه همایش بزرگداشت علامه شمس الدین محمد خفری منجم و فیلسوف ایرانی قرن نهم هجری در…

آخرین دیدگاه‌ها