روزشمار همایش
روز
1
6
ساعت
0
5
دقیقه
0
8
ثانیه
4
9
کد خبر : 758 ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت [ ۲۱:۳۱ ]
پرینت ذخیره فایل ارسال به دوستان

محورهای همایش بزرگداشت علامه شمس الدین محمد خفری (ره)

     علامه خفری (ره) و مکتب فلسفی شیراز o علامه خفری (ره) و بنیادهای حکمت متعالیه (اشتراکها و افتراقها) o سیر تحول نظرات فلاسفه قبل و بعد علامه خفری (ره) در شکل‌گیری مکتب شیراز o مقایسه تطبیقی آرای علامه خفری (ره) در طبیعیات و الهیات با دیگر حکما o تأثیرات مکتب ملاصدرا از […]

 

 

 علامه خفری (ره) و مکتب فلسفی شیراز

o علامه خفری (ره) و بنیادهای حکمت متعالیه (اشتراکها و افتراقها)

o سیر تحول نظرات فلاسفه قبل و بعد علامه خفری (ره) در شکل‌گیری مکتب شیراز

o مقایسه تطبیقی آرای علامه خفری (ره) در طبیعیات و الهیات با دیگر حکما

o تأثیرات مکتب ملاصدرا از علامه خفری (ره)

o روش شناسی آثار علامه خفری (ره)

 علامه خفری (ره) و علم منطق

o پارادوکس دروغگو و جذر اصم

 آرای علامه خفری (ره) در نجوم و هیأت

o نقطه برابری

o زاویه

o ابداعات نجومی علامه خفری (ره)

 نگرش فقهی- اصولی علامه خفری (ره)

o تعاملات فقهی محقق کرکی و علامه خفری (ره)

o مقایسه روش فقاهتی محقق کرکی و علامه خفری (ره)

 علامه خفری (ره) و علم کلام

o نوآوری‌های کلامی علامه خفری (ره) در حاشیه شرح تجرید قوشجی (ره)

o مقایسه آرای کلامی علامه خفری (ره) و خواجه طوسی (ره)

o اهم آرای کلامی علامه خفری (ره)

 علامه خفری (ره) و عرفان

o مشرب عرفانی علامه خفری (ره)

o وحدت وجود در نگرش علامه خفری (ره)

o برهان صدیقین علامه خفری (ره)

 و …

ارسال دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها