طراحی توسط رایان داده

علامه خفری

این عالم و حکیم نامی که در علوم مختلف مانند فلسفه و حکمت، هندسه، نجوم و جبر مهارت داشته در اواخر قرن نهم و ابتدای قرن دهم در خفر و کاشان می‌زیسته است. علامه خفری صاحب نظر در علوم مختلف بوده و تالیفاتی نیز از وی به یادگار مانده است، برخی از نسخه‌های اصلی تالیفات علامه خفری در موزه‌های انگلیس نگهداری شده و حتی بزرگان غرب نیز بر کتاب‌های او مقدمه دارند.

لیست کتب موجود در این کتابخانه